De kontaktuppgifter som lämnas här; namn, företagsnamn/organisation samt e-post-adress kan lagras upp till 1 år av Teracom AB. Det är endast Sälj & Marknad på Teracom AB som har åtkomst till dessa uppgifter med syftet att kontakta dig för vidare diskussion. Du kan närsomhelst få dina kontaktuppgifter rättade, begränsade eller borttagna på begäran genom att skicka en e-post- begäran till kontakt@teracom.se. Kontaktuppgifterna raderas efter ett år.

Vill du veta mer?

*